Kontakt

Mail:
harald@opptakt.no

Telefon: + 47 907 62 541 (mobil)

Henvendelse om booking skjer ved telefon-henvendelse eller per mail.